Categories
All Uncategorized Customer Journeys Market Development

Green Recovery Statement

Ruim 200 bedrijven hebben het Green Recovery Statement getekend, en Dutch PET Recycling is daar één van. Gezamenlijk pleiten we er voor om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. 

Goed om te zien dat meer bedrijven duurzamer willen gaan ondernemen en pleiten voor een groen en sociaal herstel. Dit doen wij, en alle partners uit het netwerk van MVO Nederland natuurlijk al jaren. En dat is nodig, want slechts 12,1 procent van de economie is nu duurzaam. Samen bereiken we meer! 

Nieuwe Economie Index

In English:

More than 200 companies have signed the Green Recovery Statement, and Dutch PET Recycling is one of them. Together we argue in favor of taking sustainability as the cornerstone of the corona recovery plans.

It is good to see that more companies want to do business in a more sustainable way and that they advocate a green and social recovery. We, and all partners from the MVO Nederland network, have been doing this for years. And that is necessary, because only 12.1 percent of the economy is now sustainable. Together we achieve more!